Voorkomen is beter dan genezen

Iedere werkgever beschikt graag over gezonde en gemotiveerde werknemers. Er gelden uiteenlopende oorzaken voor verzuim en verzuim is nooit helemaal te reduceren tot het nulpunt. Maar wat kunt u als bedrijf zelf al doen om te voorkomen dat mensen uitvallen? 

Preventie

Optimale arbeidsomstandigheden verkleinen de kans op verzuim. Een veilige werkplek draagt ook bij aan een verkleining van de kans op verzuimmeldingen. U bent volgens de Arbowet zelfs verplicht om over een actuele en volledige Risico- Inventarisatie en Evaluatie te beschikken. Hierin worden alle arbeidsrisico’s die zich kunnen voordoen in kaart gebracht met de daarbij te nemen maatregelen. Hiermee kunt u als werkgever de kans op ongelukken en gezondheidsklachten verminderen. 

 

"Zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, beperk de risico's binnen uw organisatie"

  

Risico- Inventarisatie en Evaluatie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het creëren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Maar hoe weet u of de werkomgeving hieraan voldoet? Met een Risico- Inventarisatie & Evaluatie krijgt u een volledig beeld van de veiligheid rondom de werkplek. Volgens de Arbowet is het verplicht voor iedere werkgever om over een actuele en volledige RI&E te beschikken. Uit de Arbobalans 2016 blijkt dat dit bij ruim de helft van de organisaties nog niet het geval is. Een actuele en volledige RI&E draagt niet alleen bij aan veilige werkomstandigheden voor uw medewerkers, daarmee voorkomt u als werkgever ook een boete van de Inspectie SZW.

 

Diensten

Als gecertificeerd Servicecentrum beschikken wij over de benodigde specialistische preventie dienstverlening om de kans op verzuim van uw werknemers te verkleinen. Denk hierbij aan de inzet van een Werkplekonderzoek, een Preventief Medisch Onderzoek en Leefstijlcoaching.